Latvijas – Igaunijas garās distances pārgājienu maršruts Forest trail

Karte
Plānotais takas maršruts Google Maps

Mežtaka ir garās distances pārgājienu maršruts no Rīgas līdz Tallinai, kas iet caur abu valstu mežainākajām teritorijām. Tā būs sadalīta ~ 50 vienas vai divu dienu pārgājienu maršrutos, katrs ~ 20 km garumā. Dažādiem maršruta posmiem būs atšķirīgas grūtības pakāpes, tādēļ katrs varēs izvēlēties sev piemērotāko distanci. Mežtaka plānota kā starptautiskā Eiropas garā pārgājienu maršruta E11 daļa https://www.era-ewv-ferp.org/e-paths

Mežtaka faktos un skaitļos

 • Nosaukums Latvijā - Mežtaka, Igaunijā – Metsa matkarada
 • Garums – ap 1060 km
 • Mežtakas gaita: Rīga – Gaujas nacionālais parks – Ziemeļgauja – Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidus – Setu zeme – Peipusa ezera piekraste – Ziemeļigaunijas krasts
 • Augstākais punkts – Lielais Munameģis (318 m vjl.)
 • Lielākais ezers – Peipuss
 • Dziļākā upes ieleja – Gaujas senleja ar devona perioda smilšakmens klintīm
 • Iespaidīgākais klinšu atsegums – Ziemeļigaunijas glints
 • Augstākais ūdenskritums – Valastes ūdenskritums, 26 m, iespaidīgākais – Jagalas ūdenskritums
 • Lielākais Baltijas dižakmens – Ehalkivi (tilpums – 930 m3)
 • Garākais cilvēku radītais pazemes labirints smilšakmeņos – Piusas alas
 • Vairāk nekā 400 dabas un vēstures objekti, vēsturiskā lībiešu un setu kultūrtelpa
 • Sastopama lielākā daļa no Baltijas mežu tipiem un biotopiem
 • Izcila dabas – sēņu, sūnu, ķērpju, augu un dzīvnieku daudzveidība
 • Sastopams Eiropas lielākais dzīvnieks – alnis, arī vilks, lūsis, lācis
 • Izcilas vietas putnu vērotājiem
 • Trīs nacionālie parki, dabas parki u.c. aizsargājamās dabas teritorijas
 • Maršrutam Ziemeļigaunijā piekļaujas salas Somu jūras līcī
 • Divu valstu galvaspilsētas – Rīga un Tallina un to vēsturiskie centri ar UNESCO statusu
 • Veikšanai nepieciešamais laiks – ap 50-60 dienas

Eiropas garo distanču pārgājienu takas savieno valstis no Nordkapa līdz Krētai un no Atlantijas okeāna līdz Karpatiem un Melnajai jūrai.

Kopā ir 12 garo distanču pārgājienu takas, kuru nosaukumos ir apzīmējumi no E1 līdz E12. Takas ir marķētas, un tās uztur Eiropas garo distanču pārgājienu asociācijas dalīborganizācijas.

E11: Garums - 2700km. Maršruts: Ševeningena (NL) – Osnabrika (D) – Potsdama (D) – Poznaņa (PL) – Ogrodniki (PL). Taka tiek tālāk veidota Baltijas valstīs.

Tā kā mājas lapa pašreiz atrodas izstrādes stadijā, ar projekta aktualitātēm aicinām iepazīties projekta lapā sociālajā tīklā Facebook .

Forest Trail - long-distance forest hiking trail in Latvia and Estonia

Map
Planned Forest Trail route on Google Maps

The Forest Trail is a long-distance hiking route from Rīga, Latvia, to Tallinn, Estonia, passing through the most afforested territories in both countries. The route is split up into approximately 50 one or two day routes, each of them around 20 kilometres long. Some of the routes are more difficult than others, so please choose the ones that are most appropriate for you. The forest trail is planned as part of the E11 European long-distance hiking path. https://www.era-ewv-ferp.org/e-paths

Facts and numbers

 • Name in Latvian: Mežtaka, Name in Estonian: Metsa matkarada
 • Length: ~1,060 km
 • Route: Rīga - Gauja National Park - Northern Gauja - Veclaicene Protected Landscape Area - Setomaa - Lake Peipus Shores - Northern Estonian Coastline - Tallinn
 • Highest point: Great Munamägi (318 m/asl)
 • Largest lake: Lake Peipus
 • Deepest valley: Ancient Gauja River Valley with sandstone cliffs from the Devonian period
 • Most impressive revealed cliffs: In Northern Estonia
 • Highest waterfall: Valaste waterfall, 26 m, 26 m, most impressive waterfall: Jägala waterfall
 • Largest Baltic rock: Ehalkivi (930 m3)
 • Longest man-made underground sandstone labyrinth: Piusa cave
 • More than 400 natural and historical objects in the historical cultural space of Livonian and Setos tribes
 • Most of the forest types and biotopes of the Baltic region
 • An outstanding diversity of mushrooms, mosses, lichens, plants and animals
 • An opportunity to spot the largest European animal, the moose, as well as wolves, lynxes and bears
 • Outstanding locations for bird watching
 • Three national parks, nature parks and other protected natural territories
 • Islands in the Gulf of Finland alongside the route in Northern Estonia
 • Two capital cities, Rīga and Tallinn, with historical city centres with UNESCO status
 • Expected duration of hike: ~50-60 days

Currently the website is still under construction, therefore, we invite you to follow our Facebook page for news and updates of the project.

Forest trail info leaflet / Mežtakas info lapiņa

The project “Long distance cross- border hiking trail "The Forest Trail"” (04/01/2019 - 06/30/2021) is part-financed by the European Union and European Regional Development Fund Central Baltic Programme. Read more about project: https://www.celotajs.lv/en/project/19

Daļēji finansēts ar Eiropas Savienības un Eiropas Reģionālā attīstības fonda Centrālās Baltijas programmas atbalstu.
This project is part-financed by the European Union and European Regional Development Fund Central Baltic Programme.